ANBI

Een organisatie die geregistreerd staat als Algemeen Nut Beogende Instelling

(ANBI) dient een aantal gegevens openbaar te maken op de website. Daarom hieronder die gegevens.

 

Naam

Stichting Dier Onder Dak

Bezoekadres

Parklaan 8

9103 SP Dokkum.

Openingstijden

dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur. Zondags gesloten.

Telefoon

0519 297800 (ma t/m za van 9.00 – 11.00 en van 14.00 – 16.00 u)

Email

Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Bankrekening NL24RABO 0307 8657 89
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41001629

 

De aanleiding voor het oprichten van Dier Onder Dak was het welzijn van katten in het algemeen, maar vooral het terugdringen van het aantal zwerfdieren. Dit kunnen verdwaalde katten zijn, die we door ze op te nemen en d.m.v. krant, website en facebook proberen weer bij de eigenaar terug te bezorgen. Wanneer er geen eigenaar reageert, worden de dieren geënt, gechipt, gesocialiseerd en door onze dierenarts onderzocht en zonodig behandeld, ontvlooid, ontwormd en gesteriliseerd. Vervolgens wordt er een nieuw thuis voor ze gezocht. Ook worden katten herplaatst van mensen die afstand van ze moeten doen door opname in een zieken- of verpleeghuis of van mensen die overlijden. Zo mogelijk wordt voor het herplaatsen een vergoeding gevraagd.

Dikwijls worden ook zieke of gewonde dieren gebracht of hele nestjes kittens.

Alle dieren worden meestal na een redelijk korte periode weer herplaatst. Op deze manier passeren zo'n 200 à 250 katten per jaar onze opvang.

Behalve van inkomsten uit de plaatsing en afstand van katten kunnen we bestaan van giften, donaties, het houden van een jaarlijkse collecte en een gemeentelijke subsidie.

Ons beleid voor de komende jaren is, samen met onze vrijwilligers en dierenartsen, doorgaan met de opvang en het herplaatsen van poezen om zo het aantal zwervende dieren te verminderen.

Veel hulp heeft Dier Onder Dak ook van stagiaires. We zijn een SBB erkend leerbedrijf en begeleiden het hele jaar door stagiaires van verschillende opleidingen als dierverzorging en dierenartsassistent.

 

Het bestuur bestaat uit :

Corina Denkers, voorzitter

Ans Hof, penningmeester

Els Wiersma, secretaresse

Christine Kiers, dierenarts

Maaike Tanja

 

Er geldt geen beloningsbeleid voor bestuursleden of vrijwilligers.

 


 

FINANCIEN DIER ONDER DAK 2016

 

 

BETREFT UITGAVEN INKOMSTEN

Voeding

Kattenbakvulling

Dierenartsen, incl. dieetvoer

Schutting en bestrating

Onderhoud/aanschaf inventaris verwarmingsketel

Rep. Wasautomaat

Verpl. Beveiligingsapp

Diversen

Diverse inventarisartikelen

Vloerbedekking hal, kantoor en keuken

Huishoudelijke uitgaven

Representatiekosten

NUON (elektr.)

Eneco (gas)

Vitens (water)

Telefoon

Drukwerk/portokosten/kantoorbenodigdheden

Advertentie

Gem. belastingen

Huur en ledigen container

Verzekeringen

Opstalrecht Gemeente

Bankkosten

Hefpunt

Teruggeboekt plaatsingsgeld

Kosten donateursrekening

Girobetaalkaarten

Aankoop collectebussen

Cadeau afscheid voorzitter

Onderhoud brandblusser

520,99

302,80

19.038,90

649,75

955,11

65,98

50,00

186,97

411,05

1.200,00

450,00

336,73

449,06

1.970,00

66,64

530,76

229,13

114,34

480,56

1.029,75

246,46

23,14

78,16

48,49

285,00

117,50

189,91

315,00

94,50

31,83

Totaal

30.468,51

 

 

Subsidie Gemeente Dongeradeel

Giften

Collecte

Donaties

Afstandsgeld

Plaatsingsgeld

Verblijfskosten

Dierendagactie school

Uitkering ledenkapitaal, pakketkorting en premierestitutie Univé

Huur-verkoop benches

10.000,00

864,54

1.748,49

2.109,00

2.870,00

20.015,00

620,00

147,00

24,76

42,50

Totaal  

38,295,29

Positief saldo   7.826,78

Dit positief saldo is ontstaan door de lage kosten voor voeding en kattenbakvulling, hetgeen we dit jaar veel gekregen hebben.

 


 

BEGROTING DIER ONDER DAK 2017

 

INKOMSTEN   UITGAVEN

Subsidie Gemeente

Donaties

Afstandsgeld

Plaatsingsgeld

Collecte

Giften

Verblijfskosten

 

 

 

 

 

 

 10.000,00

2.000,00

1.500,00

12.000,00

1.700,00

1.000,00

400,00

 

 

 

 

 

 

Voeding

Kattenbakvulling

Dierenartsen

Inventaris

Huishoudelijke uitgaven

Energiekosten

Onderhoud gebouw

Containers

Telefoon

Belastingen

Verzekeringen

Drukwerk/porto

Diversen

2.000,00

1.000,00

20,000,00

3.000,00

600,00

2.500,00

2.000,00

1.000,00

550,00

500,00

300,00

300,00

1.000,00 

Tekort  5.150,00    
   33.750,00    33.750,00