Skip to main content

Organisatie & Beleid

Stichting 'Dier onder Dak' is een opvangcentrum voor zwerf- en afstandskatten.
De stichting is in 1980 opgericht. Het begon met het opvangen van katten in een garage. Het aantal katten groeide snel en een eigen gebouw was dan ook erg welkom! Dit kwam er, in samenwerking met de gemeente, in 1989 aan de Parklaan 8 in Dokkum.

De aanleiding voor het oprichten van Stichting Dier Onder Dak was het welzijn van katten in het algemeen, maar vooral het terugdringen van het aantal zwerfkatten. Dit kunnen wilde katten zijn, maar ook verdwaalde katten worden opgenomen. Door middel van berichten in krant, op de website en via social media wordt geprobeerd de katten weer met hun eigenaar te herenigen. Indien dit niet lukt worden de katten, na de wettelijke termijn herplaatst.

Gemeentes hebben de wettelijke taak om zorg te dragen voor het opvangen en verzorgen van zwerfdieren. Deze taak wordt door de gemeente Noard-East Fryslân voor een deel uitbesteed aan Stichting Dier onder Dak, te weten voor de zwerfkatten gevonden in de voormalige gemeente Dongeradeel.

De zwerfkatten moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen, voordat ze overgedragen mogen worden aan een nieuwe eigenaar. In die tijd probeert de stichting te achterhalen of de kat een eigenaar heeft. Na deze periode worden de katten wettelijk eigendom van de stichting en worden ze door onze vaste dierenarts van Dierenartsen Dokkum gechipt, gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. Zodra ze daarvan hersteld zijn, wordt er een geschikt nieuw thuis gezocht. Bijna alle katten worden, vaak na een redelijk korte periode, weer herplaatst. Op deze manier passeren ongeveer 100 katten per jaar de opvang.
Dikwijls worden ook zieke of gewonde katten gebracht of nestjes kittens.

Als er in de opvang voldoende ruimte is, dan kunnen er - in overleg - ook afstandskatten uit de eigen regio opgenomen en herplaatst worden. Bijvoorbeeld als eigenaren wegens omstandigheden niet meer voor hun kat kunnen zorgen. Denk hierbij aan ziekenhuis- of verpleeghuisopname, overlijden of onvoldoende financiële middelen.

Voor het opvangen van zwerfkatten ontvangt de stichting een vergoeding van de gemeente Noard-East Fryslân. Naast deze gemeentelijke vergoeding en het plaatsings- en afstandgeld is de stichting afhankelijk van donateurs, schenkingen, giften en de jaarlijkse collecte rond dierendag begin oktober.

Het beleid voor de komende jaren is, samen met alle vrijwilligers en Dierenartsen Dokkum, doorgaan met het herenigen van vermiste katten met hun eigenaren en met het opvangen en herplaatsen van zwerfkatten, om zo het aantal zwerfkatten in de gemeente te verminderen.

Zoals je op de foto's kunt zien, zijn er zowel binnen- als buitenverblijven.

DSC06317-18-97bb38ee Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
Picture%204-9d4e990a Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06288-28-809cce8b Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06318-17-7fc3c43c Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
Picture%203-15c61e1e Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06315-20-a093f0c3 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06319-16-dbb18215 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
Picture%202-31444f28 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06311-23-3a4f049c Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06302-26-5b2dd3f0 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06273-30-979fc316 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
Picture%201-5cc2bc72 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum
DSC06316-19-33c97ec7 Organisatie & Beleid - Dier onder Dak Dokkum

De opvang, de verzorging (incl. schoonmaakwerkzaamheden), de plaatsing van de katten en het besturen van de stichting wordt gedaan door een fijne groep vrijwilligers, waarvan velen al jaren bij Stichting Dier onder Dak werken.

Veel hulp heeft Stichting Dier Onder Dak ook van stagiaires. We zijn een SBB erkend leerbedrijf en begeleiden het hele jaar door stagiaires van de opleidingen voor dierverzorging en paraveterinair-dierenartsassistent.

Er geldt geen beloningsbeleid voor de vrijwilligers, stagiaires en de bestuursleden