Skip to main content

Afstand

Als er bij stichting Dier onder Dak plaats is en je door omstandigheden (bv. ziekenhuis-, verpleeghuisopname of overlijden) niet meer voor je kat kunt zorgen, dan kunnen wij kijken of wij de zorg van je kat over kunnen nemen en zorgen dat je kat bij een nieuwe eigenaar een tweede kans krijgt.

Wij nemen alleen katten op uit de eigen regio!

Kom niet onverwachts langs, maar neem eerst telefonisch of via de email contact met de stichting op om uit te leggen wat het probleem is. Wij bespreken de opties betreffende een mogelijke opname eerst intern en daarna komen we er bij je op terug.

Voor een afstandskat wordt er een vergoeding gevraagd van € 80,--.

Indien de kat medische problemen heeft waarvoor medicatie of dieetvoer nodig is of het betreft een kat ouder dan 10 jaar, dan vragen we je om op eigen kosten een gezondheidscheck te laten doen bij je eigen dierenartsenpraktijk of bij Dierenartsen Dokkum.